مالیت کارت بازرگانی

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع مالیات در 1394 / 1 / 23 9984

سلام سال نو مبارک کسانه که کارت بازرگانی دارن و اقدام به تجارت میکنن نحوه ی محاسبه ی مالیات ان ها چه قدره ؟در سال چه قدر از در امد خود را باید به دولت بدهند؟

  1. با سلام مالیات به صورت پلکانی و بر اساس در آمد می باشد
    1394 / 2 / 29