حقوق و دستمزد

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع مالیات در 1394 / 1 / 14 9900

با سلام می خواستم بدونم آیا مواردی از اطلاعات پایین مشمول مالیات می شود ؟؟؟ امکان دارد امور مالیاتی برخی از آنها را رد کند ؟؟؟ حقوق روزانه 300,000 بن 800,000 تعداد ماه های کار کرد 12 تعداد ساعات اضافه کاری در سال 384 تعداد روز های ماموریت در سال 180 1 حقوق 117,600,000 2 اضافه کار 22,002,816 3 ماموریت 54,000,000 4 عیدی 9,000,000 5 سنوات 9,000,000 6 حقوق ایام تعطیل استفاده نشده 9,000,000 7 پاداش از طرف هیئت مدیره 18,000,000 جمع حقوق و مزایای سال 93 238,602,816

  1. با سلام بلی حقوق شما مشمول مالیات می شود موفق باشید
    1394 / 1 / 18