مالیات مغازه بدون جواز

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع مالیات در 1393 / 12 / 14 9718

سلام . من امسال مغازه ی خواربار دایر کردم ولی جواز کسب ندارم . برای دادن مالیات چگونه اقدام کنم

  1. درود نداشتن جواز کسب ربطی به ندادن مالیات ندارد شما در تیر ماه اظهار نامه مالیاتی را به دارایی ارایه نمایید
    1393 / 12 / 19