تبدیل عقد موقت به دائم

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع خانواده در 1396 / 6 / 15 11922

با سلام 8سال پیش تصمیم به جدایی ازهمسرم گرفتم.در اواخر مراحل دادگاهی برای طلاق طفلی بدنیا آمد.دعوای نفی ولد مطرح کردم.رای بدوی و تجدید نظر تایید کرد که بچه بدنیا آمده از من نیست.پرونده به دیوان فرستاده شده است.5سال پیش بصورت عقد موقت با خانمی ازدواج کردم و صاحب فرزندی هستیم.بدلیل نهایی نشدن نفی ولد هنوزحکم طلاق از همسر اولم جاری نشده. برای تبدیل عقد موقت به دائم چکار باید بکنم؟

  1. سلام شما بایذ اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه یا همسر سابقتون اخذ نمایید
    1396 / 6 / 15