جرم حمل باتوم فنری

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع کیفری در 1396 / 3 / 1 11905

ایا حمل باتوم فنری جرم و مجازاتی را دارد ؟

  1. با سلام بله اگر بدون مجوز باشد و مورد استفاده قرار بگیرد و یا از شما کشف شود مشمول حمل سلاح سرد می شود چون از سلاها محسوب می شود
    1396 / 3 / 2