گرفتن ارث مادي

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع کیفری در 1396 / 2 / 6 11900

باسلام وخسته نباشيد. مادربنده چندين سال است كه فوت كرده ومن وخواهرم خانه مادرمان راهنوزتقسيم نكرده ايم ولي درحال انجام مراحل انحصاروراثت هستيم ضمناپدربنده درقيدحيات هستند.الان خواهرم ادعا ميكندكه مادرم قولنامه اي دستي باوجودشاهدنوشته وشش دانگ خانه رابه اوفروخته(هنوز سندخانه به اسم مادرمان است.) من يكباري كه قولنامه راديدم كه نه دراين قولنامه مبلغي ذكر شده بود ونه نحوه پرداخت مبلغ.همچنين اثرانگشت شاهدان نيزدرآن نبودوفقط امضاهاي آنان بود. آيابه نظرشماخواهربنده مي تواندبااين قولنامه اقدامي كند. خواهشادراين رابطه من راراهنمايي فرماييد. باتشكر.