حق طلاق زوجه

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع خانواده در 1396 / 1 / 31 11899

با سلام آيا اين مطلب صحت دارد كه اگر دادگاه پس از تحقیقات و رسیدگی‌های خود تشخیص دهد که نفرت زوجه از شوهر به حدی است که ادامه زوجیت و زندگی مشترک را برای او غیر ممکن می‌سازد آنرا از مصادیق عسر و حرج شناخته و بر همین مبنا حکم به طلاق صادر می‌کنند؟ با توجه به اينكه اينجانب تحت هيچ شرايطي حاضر به طلاق دادن زوجه را ندارم (حق طلاق در عقدنامه به زوجه داده نشده و فرض اينكه عدم تمكين زوجه از سوي دادگاه صادر شده باشد.) با تشكر

  1. با سلام خیر اثبات عسرو حرج مصادیق خاص دارد که در قانون آمده که باید اثبات شود
    1396 / 2 / 9