پیمانکار مستاجر یا مالک

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع حقوقی در 1396 / 1 / 27 11897

سلام من نصاب درب اتوماتیکم مهره ماه سال گذشته یه درب نصب کردم برای یه فروشگاه که کل مبلغ با اجرت نصب دو میلیون تومان شد اما تا الان 500 بیشتر به من ندادن فروشگاهئ که درب آن را نصب کردم در حال تغییرات بود من پیمانکار اونجا معرفی کرد در کل شخصی اونجا را کرایه کرد این تغییرات اون انجام میداد تمام کارا انجام شد کرکره نصب شد قرار داد مستاجر بهم خورد الان نه پیمانکار پول ما رو میده نه مالک و نه مستاجر ما هم قرار دادی با هیچ کدوم نداریم سوال من اینه میتونیم بریم درب کلا باز کنیم اون 500 تومانم به عنوان خسارت باز بست ببریم الان اونجا تعطیل از روز نصب تا الانم درب باز نشده اگر نمبشه باید چه کار کنیم 7 ما شد خبری نشد

  1. با سلام شما بر اساس فاکتوری که صادر کردید برای درب یک دادخواست مطالبه وجه به طرفیت مستأجر پیمانکار و صاحب ملک بدهید و با فاکتور و تعرفه شاهد می توانید رأی بر محکومیت نامبردگان اخذ نمایید و اجرت و مبلغ درب را مطالبه نمایید.
    1396 / 2 / 9