مالیات مستاجر مغازه

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع مالیات در 1394 / 2 / 6 10092

مغازه ای دارم که قبلا خودم کار میکردم (لوله کشی) و هر سال اظهارنامه میدادم . امسال مغازه را برای همان کار اجاره داده ام . آیا اگر به ممیز اطلاع بدم که مغازه را اجاره داده ام مالیات کمتر میشود یا به همان منوال قبل اظهارنامه بدهم ؟

  1. اگر که شما فعالیتی ندارید پس مالیاتی هم نیاز نیست بپردازید ولی در هر حال باید اظهار نامه را تکمیل نمایید
    1394 / 2 / 29