علیرضا ربیعی_قراردادها، تعهدات و خسارات

علیرضا ربیعی

مشخصات فردی
نام خانوادگی: علیرضا ربیعی
محل فعالیت: کانون وکلای تهران
اطلاعات حرفه
تحصیلات: کارشناس حقوق
نوع کاربری: وکیل کارآموز
تخصص: قراردادها، تعهدات و خسارات
اطلاعات تماس
تلفن همراه: 09128049709
ایمیل: rabiei@dadavar.com
نشانی: