به دو صورت می توانید سوال خود را مطرح کنید

الف: طرح سوال به صورت عمومی
1- در این بخش شما می توانید با مطرح کردن سوال خود در کادر مربوطه با انتخاب موضوع و شرح سوال آن را برای وکلا یا کارشناسان سایت ارسال نمایید در این حالت کد رهگیری برای شما تخصیص خواهد یافت که در هنگام مراجعه ، با درج این کد در کادرمربوطه (جستجو با کد رهگیری) پاسخ را مشاهده نمایید.

2- در صورتی که سوال شما توسط هر یک از وکلا یا کارشناسان پاسخ داده شود و شما تمایل به ادامه ی پرسش و اخذ راهنمایی از فرد مذکور را داشته باشید با کلیک بر روی نام وی به صفحه ی اختصاصی وارد و با کلیک بر روی آیکون های موجود، مطالب یا سوالات خود را بفرستید و منتتظر پاسخ از طریق روش انتخابی خود باشید. ب: طرح سوال به صورت خصوصی از وکیل منتخب
چنانچه تمایل دارید در موضوعی خاص بر حسب تخصص با یکی از وکلا یا کارشناسان، مشاوره نمایید میتوانید با جستجو بر اساس تخصص از صفحه ی لیست مشاوران وکیل یا مشاور خود را انتخاب و یکی از راه های ارتباطی را برگزینید و با طرح سوال از روش انتخابی، منتظر پاسخ بمانید.