آخرین سوالات پاسخ داده شده
Article Image
8341

طلاق خلع و مهریه

من در سال 1392 به صورت محضری حق طلاق به همسرم داده و وی نیز بصورت محضری مهریه خودرا بذل و ابراء (حق مابذل را از خود سلب) نموده است .. هفته گذشته صیغه طلاق بصورت توافقی بصورت خلع قرائیت گردید. سوال اینست اگر در این مدت 3 ماه رجوع از سمت وی صورت گیر مهریه مابذل میگردد یا خیر ؟ (با توجه به بذل در سال گذشته به صورت محضری)

Article Image
8304

حق مالکیت بر زمین شهری

با سلام. 15 سال پیش مرحوم رحیم ص پدر اینجانب به صورت زیر با عمویم محمد ص توافق نموده که: (...مقرر گردید که از زمین زراعی آقای رحیم صالحی 6متر را به عنوان کوچه عبور و تردد وصایل نقلیه تعین و هیچکدام از گرفین حق تصرف آن را ندارند وحتی نمیتوانند کشت و زراعت داخل کوچه تعین شده انجام دهند...) آیا امروز با وجود آنکه زمینهای کشاورزی مزبور در محوطه شهر قرار گرفته اند ودیگر بعنوان زمین کشاورزی محصوب نمیشوند و برای ساخت وساز تفکیک میشوند آیا مالکیت آن کوچه به همان صاحب قبلی ینی رحیم ص میباشد ؟

Article Image
8301

سوال: آیا مساله کفالت یک بحث حقوقی است؟

آیا مساله کفالت یک بحث حقوقی است؟: سلام. من یک دایی دارم که به دلیل کهولت سن و بیماری ذهنی (اسکیزوفرنی) در امر مسب درآمد و زندگی ناتوان است. سالهاست خانواده مجبور به نگهداری از او اوست. بردران و خواهران او به جز مادرم هیچ کدوم شرایط رسیدگی به او را نداشتند. اما اخیرا به دلیل مشکل قلبی مادرم، او نیز ناتوان است.سوال اینجاست اگر من بخواهم کفالت داییم رو به عهده بگیرم تا از طریق بهزیستی مقداری از مخارج او را تامین کنم ، امکان پذیر هست. آیا شخص دیگری اولویت کفیل شدن دارد؟ اگر من میتوانم چه شرایطی باید داشته باشم؟؟