آخرین سوالات پاسخ داده شده
Article Image
8387

طلاق غیابی

به دنبال سوال قبلی که پرسیدم به وسیله حکم مهریه میتوانم طلاق غیابی بگیرم یا نه.یه سوال دیگر داشتم اگر دادگاه حکم طلاق غیابی صادر کرد و من بعد از یک ماه با دیگری ازدواج کردم و در دوران ازدواج با دیگری شوهر اول اعتراض بگذارد ازدواج دوم باطل است ؟و تکلیف من چیست؟

Article Image
8386

طلاق غیابی

با سلام من زنی هستم که به مدت دو سال از شوهرم جدا زندگی میکنم حکم جلب مهریه بدون حضور او در دادگاه صادر شده.میخواستم بدانم به وسیله همین حکم جلب مهریه میتوانم طلاق غیابی بگیرم؟

Article Image
8385

استفاده از وکیل

با عرض سلام و ادب برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار داده ام و وکیل گرفته ام ، رأی شورا صادر شده است و من اعتراض کرده ام و قاضی دادگاه تجدید نظر وقت رسیدگی داده است ، حالا چون وکیل گرفته ام عده ای می گویند چون وکیل گرفته ای قاضی فکر می کند وضعت خوب است و رأی شورا را تأیید می کند در صورتی که به غیر از حقوق کارمندی منبع درآمد دیگری هم ندارم ، نظر شما چیست ؟ آیا داشتن وکیل در پرونده اعسار در روند صدور رأی قاضی تأثیر دارد ؟

Article Image
8341

طلاق خلع و مهریه

من در سال 1392 به صورت محضری حق طلاق به همسرم داده و وی نیز بصورت محضری مهریه خودرا بذل و ابراء (حق مابذل را از خود سلب) نموده است .. هفته گذشته صیغه طلاق بصورت توافقی بصورت خلع قرائیت گردید. سوال اینست اگر در این مدت 3 ماه رجوع از سمت وی صورت گیر مهریه مابذل میگردد یا خیر ؟ (با توجه به بذل در سال گذشته به صورت محضری)